Biuletyn Informacji Publicznej

Uzupełnienie SIWZ

Zamawiający zgodnie z pkt 4 rozdz. III SIWZ udostępnia mapy przedstawiające nieruchomości przewidziane do oczyszczenia wraz z elementami zagospodarowania terenu i sieciami infrastruktury podziemnej:

mapa zadanie nr 1 – ul. Bolkowska,

mapa zadanie nr 2 – ul. Zawalna.