Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Usuwanie odpadów budowlanych z nieruchomości przy ul. Bolkowskiej we Wrocławiu – zad. nr 1, usuwanie warstwy gruntu zanieczyszczonego odpadami budowlanymi z nieruchomości przy ul. Zawalnej we Wrocławiu – zad. nr 2 w dniu 18.09.2017 r. zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

– zadanie nr 1:

CHEMEKO-SYSTEM Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

na wartość brutto: 157 140,00 zł,

– zadanie nr 2:

CHEMEKO-SYSTEM Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

na wartość brutto: 150 336,00 zł.