Biuletyn Informacji Publicznej

16/2017 Usuwanie odpadów budowlanych z nieruchomości przy ul. Bolkowskiej we Wrocławiu – zad. nr 1, usuwanie warstwy gruntu zanieczyszczonego odpadami budowlanymi z nieruchomości przy ul. Zawalnej we Wrocławiu – zad. nr 2

Numer postępowania: 16/2017

Termin składania ofert: 2017-09-01 10:30

Termin otwarcia ofert: 2017-09-01 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi