Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego” w dniu 20.11.2015 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

InPost S.A.

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

na wartość brutto: 27 801,54 zł.