Biuletyn Informacji Publicznej

14/2019 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., informuje, że w dniu 18.10.2019 r. zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole” .

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaną umieszczone w dniu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod adresem https://ekosystem.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.