Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 09.09.2013 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław – zadanie nr 2 – Śródmieście”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 09.09.2013 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

oferta nr 1 – Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Cena brutto: 21 386 299,05 zł.