Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w dniu 01.10.2013 r. została zawarta umowa w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław – zadanie nr 2 – Śródmieście” z:

Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA S.A.

ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

na wartość brutto: 21 386 299,07 zł.