Biuletyn Informacji Publicznej

13/2013 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław – zadanie nr 2 – Śródmieście

Numer postępowania: 13/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-09-09 10:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi