Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu” w dniu 28.11.2018 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

Konsorcjum:

K35 Usługi Przyjazne Środowisku Łukasz Kowalczyk

Komorze 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Żelichowski Marek Firma Usługowa

ul. Jana Długosza 1, 41-219 Sosnowiec

na wartość brutto: 44 772,00 zł.