Biuletyn Informacji Publicznej

12/2018 Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu

Numer postępowania: 12/2018

Termin składania ofert: 2018-11-15 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-11-15 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: usługi