Biuletyn Informacji Publicznej

1/2020 Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora I – Stare Miasto i Śródmieście

Numer postępowania: 1/2020

Termin składania ofert: 2020-03-26 11:30

Termin otwarcia ofert: 2020-03-26 12:00

Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje bez ogłoszenia

Rodzaj: usługi