Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.06.2016 r. o godz. 9:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I – Stare Miasto i Śródmieście”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 07.06.2016 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.

ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Cena brutto: 153 513 316,80 zł.