Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole” do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

–  zadanie nr 1:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

z ceną ofertową brutto: 27 485 796,88 zł,

–  zadanie nr 2:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 22 036 491,05 zł,

–  zadanie nr 3:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 24 658 074,84 zł,

–  zadanie nr 4:

Konsorcjum:

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 26 480 865,50 zł,

–  zadanie nr 5:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

z ceną ofertową brutto: 15 354 643,88 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejsze oferty (spełniające wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

Zadanie nr 1.

2) Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Zadanie nr 3.

3) Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Zadanie nr 2.

4) Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

Zadanie nr 5.

5) Konsorcjum:

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Zadanie nr 4.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) Zadanie nr 1 – oferta nr 1:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium ilość dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania – 10,00 pkt,

–  w kryterium dysponowanie pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 3 – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

2) Zadanie nr 2 – oferta nr 3:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium ilość dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania – 10,00 pkt,

–  w kryterium dysponowanie pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 3 – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

3) Zadanie nr 3 – oferta nr 2:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium ilość dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania – 10,00 pkt,

–  w kryterium dysponowanie pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 3 – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

4) Zadanie nr 4 – oferta nr 5:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium ilość dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania – 0 pkt,

–  w kryterium dysponowanie pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 3 – 6 3/7 pkt,

–  łączna punktacja – 9,3214 pkt,

5) Zadanie nr 5 – oferta nr 4:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium ilość dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania – 10,00 pkt,

–  w kryterium dysponowanie pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 3 – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt.