Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zadania nr 1, 3 i 5

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole” zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

–  zadanie nr 1 – w dniu 25.06.2015 r.:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

na wartość brutto: 27 485 796,88 zł,

–  zadanie nr 3 – w dniu 25.06.2015 r.:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

ma wartość brutto: 24 658 074,84 zł,

–  zadanie nr 5 – w dniu 24.06.2015 r.:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

na wartość brutto: 15 354 643,88 zł.