Biuletyn Informacji Publicznej

1/2015 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole

Numer postępowania: 1/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-05-22 10:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi