Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 14.04.2014 r. o godz. 8:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 14.04.2014 r. o godz. 9:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

Cena brutto: 74 331,19 zł.

oferta nr 2 – POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Cena brutto: 76 264,18 zł.