Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko: Sekretarka

Opis stanowiska

Stanowisko: Sekretarka

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

1. Główne obowiązki:

1) Kompleksowe prowadzenie sekretariatu, w tym:

– prowadzenie obsługi korespondencji w zakresie przyjmowania i rejestracji pism przychodzących i wychodzących,

– odbieranie telefonów, łączenie rozmów telefonicznych,

– obsługa urządzeń biurowych,

– redagowanie pism, prowadzenie korespondencji elektronicznej,

– przygotowywanie wymaganych danych, zestawień, rejestrów, raportów, prezentacji,

– prowadzenie terminarza spotkań,

– organizacja zebrań, konferencji, wyjazdów służbowych,

– gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,

2) Przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń w sprawie czystości i porządku na nieruchomościach będących przedmiotem kontroli, pochodzących od właścicieli nieruchomości i od osób trzecich oraz przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków w tym zakresie,

3) Współpraca w sprawach prowadzonych przez Zespoły i Działy, z wszystkimi zainteresowanymi osobami trzecimi, a także z gminnymi i pozagminnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.

2. Oczekiwania względem kandydatów:

– wymagania niezbędne: prawo jazdy kat. B, dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych,

– wykształcenie: wyższe,

– staż pracy: (nie jest wymagany),

– dokładność i sumienność.

3. Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– kopia prawa jazdy,

kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, pok. 111),

– referencje (mile widziane).

4. Oferujemy:

– ciekawą pracę w stabilnej finansowo organizacji,

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 maja 2014 r. pod adresem:

– Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Sekretarka” lub

– e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone w rekrutacji zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: tel. 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111 w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu.