Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 2 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.   2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów, weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym…

Czytaj więcej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw recyklingu i odzysku w Dziale Gospodarki Odpadami

1. Opis stanowiska: Stanowisko: administracyjno-biurowe do spraw recyklingu i odzysku w Dziale Gospodarki Odpadami Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. Główne obowiązki: wykonywanie zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów z zakresu gospodarki odpadami, opracowywanie koncepcji…

Czytaj więcej