Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – nabór na stanowisko Referent w Dziale Gospodarki Odpadami

Referent w Dziale Gospodarki Odpadami

 

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: Wrocław.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2024 r.

 

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • monitorowanie działań z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie Wrocław,
 • kontrola Wykonawców w zakresie jakości wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław,
 • nadzór i koordynowanie trybu oraz sposobu załatwiania zgłoszeń, skarg i wniosków pochodzących od osób trzecich w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • udzielanie informacji mieszkańcom z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Wrocław,
 • bieżąca współpraca z innymi jednostkami gminnymi,
 • przyjmowanie deklaracji od Urzędu Miasta i przekazywanie zleceń podstawień/zabrania pojemników na odpady komunalne do Wykonawcy obsługującego wskazaną lokalizację.

 

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiska, Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami lub pokrewne,
 • znajomość przepisów związanych z gospodarką odpadami,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,
 • samodzielność, dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

 

4. Mile widziane:

 • staż pracy w branży gospodarki odpadami, bądź jednostkach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
 • praktyczna wiedza w zakresie pozyskiwania decyzji na zbieranie, przetwarzanie odpadów oraz decyzji środowiskowych,
 • umiejętność prowadzenia ewidencji w systemie BDO.

 

5. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w konferencjach branżowych,
 • udział w bieżących projektach, możliwość wprowadzania nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dofinansowanie wypoczynku, paczki na święta,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – Benefit Multisport,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego i ochrony na życie,
 • przyjazne, nastawione na współpracę środowisko pracy.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

7. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.04.2024 r. e-mailem na adres: dominika.cybulska@ekosystem.wroc.pl, przesłać do siedziby Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław lub złożyć osobiście w siedzibie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Referent w Dziale Gospodarki Odpadami”.

 

8. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO