Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie naboru na stanowisko w dziale Promocji i Edukacji

Pracownik w dziale Promocji i Edukacji

 

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: Wrocław.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie.

Przewidywany termin zatrudnienia: I-II kwartał 2024 r.

 

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • organizowanie, współtworzenie i prowadzenie spraw związanych z działalnością informacyjną, edukacyjną i promocyjną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami;
 • planowanie i organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych na terenie Gminy Wrocław;
 • planowanie i wdrażanie strategii edukacyjnych, marketingowych, promocyjnych, działań na rzecz budowania świadomości ekologicznej wśród  mieszkańców Wrocławia,
 • realizacja przedsięwzięć promocyjnych i edukacyjnych we współpracy z innymi jednostkami Gminy Wrocław oraz podmiotami zewnętrznymi w celu popularyzacji wiedzy w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami  w duchu zero waste
 • udział w opracowywaniu okresowych planów promocji i edukacji
 • monitorowanie rynku, badanie potrzeb, research nowych rozwiązań i trendów oraz narzędzi w obszarze działań promocyjnych i edukacyjnych, w celu ulepszania działań spółki popularyzujących politykę zero waste
 • planowanie, monitorowanie weryfikowanie pod względem merytorycznym i budżetowym realizowanych projektów;
 • zlecanie, nadzór nad projektowaniem i wykonaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz ich dystrybucja;
 • prowadzenie warsztatów ekologicznych,
 • inicjowanie własnych projektów i wydarzeń o charakterze edukacyjnym, popularyzujących działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i promujących projekty realizowane przez spółkę;
 • budowanie i utrzymanie relacji z partnerami, szkołami, przedszkolami, radami osiedli,
 • współpraca z parterami zewnętrznymi (edukatorzy, graficy, media, drukarnie, etc) w zakresie realizacji kampanii i działań promocyjno-edukacyjnych, zamawiania materiałów i usług promocyjnych oraz edukacyjnych,
 • monitorowanie i rozliczanie umów z partnerami i wykonawcami;
 • udział w projektach promocyjnych i edukacyjnych dofinansowanych z funduszy krajowych i europejskich
 • przygotowywanie raportów i analiz z prowadzonych działań;
 • udzielanie informacji dotyczących zakresu działalności Spółki, praw i obowiązków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz związanymi z nią aktami prawa miejscowego;
 • bliska współpraca z rzecznikiem prasowym spółki;

 

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie oraz min. trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku (w działach promocji, marketingu, reklamy, edukacji, PR itp), bądź wykształcenie wyższe kierunkowe oraz minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • wysoki poziom kreatywności i samodzielności;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne, komunikacyjne oraz pracy w zespole;
 • sumienność i zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej;
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • prawo jazdy kat. B.

 

4. Mile widziane:

 • zainteresowania związane z szeroko pojętą ekologią;
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką odpadami,
 • doświadczenie w relacjach i pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • doświadczenie w programowaniu i tworzeniu projektów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych;
 •  doświadczenie w zarządzaniu projektami;

 

5. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość awansu na stanowisko koordynatora bądź kierownika działu;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w konferencjach branżowych, seminariach, szkoleniach;
 • udział w bieżących projektach, możliwość wprowadzania nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
 • dofinansowanie wypoczynku, paczki na święta
 • dofinansowanie zajęć sportowych – Benefit Multisport oraz ubezpieczenia medycznego;
 • przyjazne, nastawione na współpracę środowisko pracy.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

7. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.02.2024 r. e-mailem na adres: ewa.surowiec@ekosystem.wroc.pl, przesłać do siedziby Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław lub złożyć osobiście w siedzibie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko w dziale Promocji i Edukacji ”.

 

8. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO