Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

 

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: Wrocław.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Przewidywany termin zatrudnienia: I-II kwartał 2024 r.

 

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie z planem kont, polityką rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
 • prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie i weryfikacja rejestrów na potrzeby sporządzania deklaracji JPK VAT,
 • wystawianie faktur sprzedaży, not księgowych,
 • obsługa kasy głównej Spółki,
 • bieżąca kontrola rozrachunków, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • aktywny udział w pracach związanych z księgowym zamknięciem miesiąca,
 • współpraca z Główną Księgową przy tworzeniu rocznych planów finansowych i sprawozdań finansowych,
 • współpraca z komórkami wewnętrznymi Spółki oraz instytucjami zewnętrznymi Urząd Skarbowy, Urząd Miejski, audytorzy, kontrahenci.

 

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie – wyższe, mile widziane kierunkowe,
 • trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, VAT, PIT),
 • znajomość programów Microsoft Office, w szczególności Excel,
 • samodzielność w działaniu,
 • zaangażowanie i komunikatywność.

 

4. Mile widziane:

 • wiedza z zakresu kadr i płac.

 

5. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • możliwość awansu na stanowisko koordynatora bądź kierownika działu;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w konferencjach branżowych, seminariach, szkoleniach;
 • udział w bieżących projektach, możliwość wprowadzania nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
 • dofinansowanie wypoczynku, paczki na święta;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – Benefit Multisport oraz ubezpieczenia medycznego;
 • przyjazne, nastawione na współpracę środowisko pracy.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

7. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.02.2024 r. e-mailem na adres: ewa.surowiec@ekosystem.wroc.pl, przesłać do siedziby Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław lub złożyć osobiście w siedzibie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista ds. księgowości ”.

 

8. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO