Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie naboru na stanowisko Referent w Dziale Edukacji i Promocji

Ekosystem Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko Referenta w Dziale Promocji i Edukacji

Twój zakres obowiązków:

 •  Obsługa infolinii Ekosystem sp. z o.o. polegająca na:

– przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących zakresu działalności Ekosystem Sp. z o.o., ich utrwalaniu i przekazywaniu,

-udzielaniu informacji dotyczących zakresu działań Ekosystem Sp. z o.o. oraz związanych z nią aktów prawa,

 •  Przekazywanie informacji w zakresie przyjętych zgłoszeń, właściwym osobom oraz jednostkom,
 • Dbanie o wysoką jakość obsługi klienta,
 • Obsługa programów komputerowych służących do rejestracji zgłoszeń,
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przygotowanie do wysyłki pocztowej i wysyłka pism,
 • Udział w organizowanych eventach i przedsięwzięciach edukacyjnych Spółki.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie,

 • Bardzo dobra komunikatywność,

 • Umiejętności pracy w zespole oraz w sytuacjach stresowych,

 • Znajomość Regulaminu Utrzymania Czystości i porządku na terenie Wrocławia,

 • Dyspozycyjność i punktualność,

 • Bardzo dobra znajomość MS Office.

Benefity:

 • dofinansowanie zajęć sportowych,

 • prywatna opieka medyczna,

 • ubezpieczenie na życie,

 • dofinansowanie wypoczynku,

 • paczki świąteczne.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

7. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.01.2024 r. e-mailem na adres: ewa.surowiec@ekosystem.wroc.pl

lub przesłać do siedziby Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Referent w dziele Promocji i Edukacji ”.

 

8. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO