Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie naboru na stanowisko Specjalista ds. księgowości

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Główne obowiązki:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie z planem kont i polityką rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie i weryfikacja rejestrów na potrzeby podatku VAT,
 • wystawianie faktur sprzedaży, not księgowych,
 • obsługa kasy głównej Spółki,
 • bieżąca kontrola rozrachunków, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • udział w pracach związanych z księgowym zamknięciem miesiąca,
 • współpraca z Główną Księgową przy tworzeniu rocznych planów finansowych i sprawozdań finansowych,
 • wsparcie działu kadr i płac w zakresie obsługi kadrowej i płacowej,
 • współpraca z komórkami wewnętrznymi Spółki oraz instytucjami zewnętrznymi ZUS, US.

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie – wyższe, mile widziane kierunkowe,
 2. trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 3. znajomość zasad rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń oraz rozliczeń do ZUS, PPK oraz PFRON,
 4. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, VAT, PIT), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 5. znajomość programów Microsoft Office, w szczególności Excel,
 6. samodzielność w działaniu,
 7. zaangażowanie i komunikatywność.

 

3. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. referencje (mile widziane).

 

4. Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. stabilne, długofalowe zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 3. miłą atmosferę w pracy,
 4. szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 5. pakiet benefitów pracowniczych m.in. dofinansowanie do karty Multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 6. rozpoczęcie pracy: czerwiec/lipiec 2023 r.

 

5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 07.07.2023 r. pod adresem:  anna.tomczyszyn@ekosystem.wroc.pl;

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. księgowości”.

 

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO