Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Planowane rozpoczęcie pracy: II-III kwartał 2023 r.

 

2. Główne obowiązki:

 • prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników spółki, akt osobowych i innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników, członków ich rodzin oraz wyrejestrowywanie ich dokonywanie wszelkich zmian w tym zakresie, odpowiedzialność za terminowe sporządzanie rozliczeń ZUS, US, PFRON,GUS,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, delegacji służbowych i zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie spraw związanych z badaniami medycyny pracy i terminami szkoleń BHP,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczeń społecznych umów o dzieło i zlecenia,
 • sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dla potrzeb GUS w zakresie kadrowym (bez księgowości),
 • kontrolowanie realizacji umowy w zakresie BHP, medycyny pracy oraz dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem z PFRON, w tym przygotowywanie deklaracji SEK-O-I oraz DEK-R,
 • sporządzanie list płac, kartotek wynagrodzeń rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS, GUS, PPK, PIT 4, PIT 11/8,
 • prowadzenie pełnej ewidencji płacowej niezbędnej dla celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych we współpracy z głównym księgowym.

 

3. Wymagania pożądane

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • dobra znajomość MS Office Excel oraz pozostałych programów pakietu MS Office,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • przyjazne nastawienie do współpracowników,
 • skrupulatność i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (pobierz tutaj),
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ekosystem Sp. z o.o. w celu rekrutacji do Ekosystem Sp. z o.o.” – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

5. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie wypoczynku,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – Benefit Multisport,
 • przyjazne, nastawione na współpracę środowisko pracy.

 

6. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 07.06.2023 r. pod adresem:  agnieszka.oziminska@ekosystem.wroc.pl;

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac”.

 

7. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO