Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie naboru na stanowisko Referent w Dziale Sprawozdawczości i Rozwoju (praca hybrydowa)

Stanowisko: referent

Dział: Dział Sprawozdawczości i Rozwoju

Zatrudnienie: od zaraz na okres próbny 3 miesięcy

Wymagania:

 1. wykształcenie: wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiska, Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami lub pokrewne
 2. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; znajomość Regulaminu Utrzymania Czystości i porządku na terenie Wrocławia; znajomość sposobu odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Wrocław
 3. znajomość procesów unieszkodliwiania odpadów ich odzysku i recyklingu; znajomość systemu BDO
 4. bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności MS Excel;
 5. dokładność i sumienność; umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne
 6. prawo jazdy kat. B (czynne)

 

Zakres obowiązków:

 1. monitorowanie działań z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku
  w gminie Wrocław
 2. kontrola Wykonawców w zakresie jakości wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław
 3. organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Wrocław
 4. udzielanie informacji mieszkańcom z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Wrocław
 5. bieżąca współpraca z Zarządcami nieruchomości oraz jednostkami gminnymi,
 6. udział w akcjach informacyjnych/edukacyjnych organizowanych przez Spółkę Ekosystem,
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

To oferujemy:

 • stabilne, długofalowe zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji (miejsce pracy: Wrocław),
 • umowę o pracę, pełny etat, praca dostępna od zaraz
 • dofinansowanie do karty Multisport i pakietu medycznego, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • miłą atmosferę w pracy; szkolenia podnoszące kwalifikacje

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: marcelina.aniskiewicz@ekosystem.wroc.pl; (termin zgłoszeń: od 20 – 24 marca 2023 r.)

 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekosystem  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Michalczyka 23, kod pocztowy 53-633 Wrocław zwana dalej Spółką.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się:

– pod adresem email: iodo@ekosystem.wroc.pl

– listownie ul. Michalczyka 23, kod pocztowy 53-633 Wrocław

– telefonicznie +71 75 86 980

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

 1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
 2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.