Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.

2. Główne obowiązki:

 • obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmowanie, weryfikacja dostarczonych przez mieszkańców odpadów,
 • utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy (PSZOK, Kompostownia, tereny znajdujące się przy budynkach),
 • prace związane z przygotowywaniem odpadów do ich przekazania odbiorcom odpadów zbieranych w PSZOK,
 • prace związane z przygotowywaniem dostarczonego materiału do procesu technologicznego oraz prace związane z prowadzonym procesem,
 • obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów,
 • obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna rozdrabniarko-mieszarka, przerzucarka bramowa, przesiewarka bębnowa, rębaka do drewna Skorpion) oraz czynności związane z ich eksploatacją,
 • prowadzenie powierzonego samochodu do i z wyznaczonych miejsc w ramach wykonywanych obowiązków,
 • prace związane z bieżącą eksploatacją budynków, wykonywanie drobnych prac remontowych.

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie/zawodowe,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopia prawa jazdy,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o., pok. 111),
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • referencje (mile widziane).

5. Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub e-mailem  w terminie do dnia 20.04.2017 r. na adres:

 • Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko robotnik gospodarczy” lub
 • e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów).

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.