Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko Specjalista (ds. księgowo-podatkowych)

1. Opis stanowiska

Stanowisko: Specjalista (ds. księgowo- podatkowych)

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.

Główne obowiązki:

– rozliczanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– weryfikacja danych będących podstawą naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wymagania niezbędne

– wykształcenie wyższe (studia ekonomiczne, kierunek: Rachunkowość);

– minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

– dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych.

3. Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie w pracy;

– kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 130).

4. Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15.12.2014 r.
na adres :

  • Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista” lub
  • e-mailem na adres: magdalena.bednarek@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów)

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-907 lub osobiście w pok. 130.