ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz

1. Opis stanowiska

Stanowisko: Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Główne obowiązki:

- przygotowywanie raportów miesięcznych,

- przygotowywanie sprawozdań do GUS,

- przygotowywanie wewnętrznych raportów dla Zarządu,

- opracowywanie budżetu, szacunków oraz prognoz,

- przygotowanie informacji dotyczących inwestycji oraz amortyzacji środków trwałych,

- przygotowanie raportów rocznych,

- przygotowanie danych, w tym wykazów oraz uzgodnień dla audytorów,

- przygotowywanie raportów kwartalnych dla Rady Nadzorczej oraz Wspólników,

- wykonywanie procedur kontroli wewnętrznej,

- bieżąca komunikacja i współpraca z Zarządem oraz komórkami organizacyjnymi Spółki

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

2. Oczekiwania względem kandydatów:

- wykształcenie – wyższe,

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

- bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,

- dokładność i sumienność,

- umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,

- prawo jazdy kat. B.

3. Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

- kopia prawa jazdy;

- kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111).

- kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

- referencje (mile widziane).

4. Oferujemy:

- ciekawą pracę w stabilnej finansowo organizacji,

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj 2014 r.

5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2014 r.  pod adresem:

  • Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz”  lub
  • e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone w rekrutacji zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: tel. 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111 w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu.