Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz

1. Opis stanowiska

Stanowisko: Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Główne obowiązki:

– przygotowywanie raportów miesięcznych,

– przygotowywanie sprawozdań do GUS,

– przygotowywanie wewnętrznych raportów dla Zarządu,

– opracowywanie budżetu, szacunków oraz prognoz,

– przygotowanie informacji dotyczących inwestycji oraz amortyzacji środków trwałych,

– przygotowanie raportów rocznych,

– przygotowanie danych, w tym wykazów oraz uzgodnień dla audytorów,

– przygotowywanie raportów kwartalnych dla Rady Nadzorczej oraz Wspólników,

– wykonywanie procedur kontroli wewnętrznej,

– bieżąca komunikacja i współpraca z Zarządem oraz komórkami organizacyjnymi Spółki

– wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

2. Oczekiwania względem kandydatów:

– wykształcenie – wyższe,

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

– bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,

– dokładność i sumienność,

– umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,

– prawo jazdy kat. B.

3. Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

– kopia prawa jazdy;

kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111).

– kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

– referencje (mile widziane).

4. Oferujemy:

– ciekawą pracę w stabilnej finansowo organizacji,

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj 2014 r.

5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2014 r.  pod adresem:

  • Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz”  lub
  • e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone w rekrutacji zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: tel. 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111 w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu.