Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz

1. Opis stanowiska

Stanowisko:  Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Główne obowiązki:

– przygotowywanie raportów miesięcznych,

– przygotowywanie sprawozdań do GUS,

– przygotowywanie wewnętrznych raportów dla Zarządu,

– opracowywanie budżetu, szacunków oraz prognoz,

– przygotowanie informacji dotyczących inwestycji oraz amortyzacji środków trwałych,

– przygotowanie raportów rocznych,

– przygotowanie danych, w tym wykazów oraz uzgodnień dla audytorów,

– przygotowywanie raportów kwartalnych dla Rady Nadzorczej oraz Wspólników,

– wykonywanie procedur kontroli wewnętrznej,

– bieżąca komunikacja i współpraca z Zarządem oraz komórkami organizacyjnymi Spółki,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

2. Oczekiwania względem kandydatów:

– wykształcenie  – wyższe w zakresie finansów lub rachunkowości,

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

– bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,

– dokładność i sumienność,

– umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,

– prawo jazdy kat. B.

3. Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

– kopia prawa jazdy;

– kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 130);

– kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;

– referencje (mile widziane).

4. Oferujemy:

– ciekawą pracę w stabilnej finansowo organizacji,

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– rozpoczęcie pracy: marzec/ kwiecień 2014.

5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 marca 2014 r. pod adresem:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz”.

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone w rekrutacji zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-907, 75-86-904  lub osobiście w pok. 130, 116.