ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz

1. Opis stanowiska

Stanowisko:  Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Główne obowiązki:

- przygotowywanie raportów miesięcznych,

- przygotowywanie sprawozdań do GUS,

- przygotowywanie wewnętrznych raportów dla Zarządu,

- opracowywanie budżetu, szacunków oraz prognoz,

- przygotowanie informacji dotyczących inwestycji oraz amortyzacji środków trwałych,

- przygotowanie raportów rocznych,

- przygotowanie danych, w tym wykazów oraz uzgodnień dla audytorów,

- przygotowywanie raportów kwartalnych dla Rady Nadzorczej oraz Wspólników,

- wykonywanie procedur kontroli wewnętrznej,

- bieżąca komunikacja i współpraca z Zarządem oraz komórkami organizacyjnymi Spółki,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

2. Oczekiwania względem kandydatów:

- wykształcenie  – wyższe w zakresie finansów lub rachunkowości,

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

- bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,

- dokładność i sumienność,

- umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,

- prawo jazdy kat. B.

3. Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

- kopia prawa jazdy;

kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 130);

- kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;

- referencje (mile widziane).

4. Oferujemy:

- ciekawą pracę w stabilnej finansowo organizacji,

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- rozpoczęcie pracy: marzec/ kwiecień 2014.

5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 marca 2014 r. pod adresem:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Controllingu, Planowania i Analiz”.

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone w rekrutacji zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-907, 75-86-904  lub osobiście w pok. 130, 116.