Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko: Główny Specjalista – Doradca Zarządu ds. technologii zagospodarowania odpadów

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: Główny Specjalista – Doradca Zarządu ds. technologii zagospodarowania odpadów.

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.

Główne obowiązki:

– analiza rynku gospodarowania odpadami pod względem technologii zagospodarowania odpadów,

– doradztwo w zakresie innowacyjnych technologii w gospodarce odpadami.

2. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie min. wyższe magisterskie,

– doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami – min. 5 lat,

– znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

3. Wymagania pożądane:

– prawo jazdy kat. B

4. Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

– kwestionariusz osobowy (lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 130);

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;

– referencje (mile widziane).

5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.10.2013 r. pod adresem:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Główny Specjalista – Doradca Zarządu ds. technologii zagospodarowania odpadów”.

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-907 lub osobiście w pok. 130.