ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko Księgowy/a – Pion Operacyjno – Finansowy

1.  Opis stanowiska

Stanowisko: Księgowy/a  – Pion Operacyjno – Finansowy

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Główne obowiązki:

- kompleksowa obsługa księgowo- finansowa Spółki,

- sporządzanie sprawozdań finansowych wedle określonych standardów,

- przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu,

- nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,

- kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki),

- sporządzanie analiz finansowo – ekonomicznych,

- opracowywanie planów budżetowych.

2.  Wymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: Finanse i Rachunkowość, Rachunkowość, Zarządzanie Przedsiębiorstwem

- staż pracy: 5 lat – w tym doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia księgowości- min. 3 lata,

- prawo jazdy kat. B,

- doświadczenie w sporządzaniu biznesplanów, sprawozdań, raportów,

- bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel, Word oraz urządzeń biurowych,

-bardzo dobra znajomość praktyczna zagadnień, ustaw i przepisów dotyczących rachunkowości finansowej i podatkowej.

3.  Wymagania pożądane

- certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów,

- umiejętność analizowania i wdrażania zmian przepisów finansowych,

- znajomość specjalistycznych aplikacji finansowo-księgowych.

4.  Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

- kopia prawa jazdy;

- kwestionariusz osobowy (w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 130).

- kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe

5.  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.08.2013 r. pod adresem:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Księgowy/a – Pion Operacyjno- Finansowy”.

6.  Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-907 lub osobiście w pok. 130.