Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko Referent – Dział Gospodarki Odpadami

1.  Opis stanowiska

Stanowisko: Referent – Dział Gospodarki Odpadami.

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.

Główne obowiązki:

– przeprowadzanie kontroli jakości wykonywanych usług w zakresie odbierania odpadów i utrzymania czystości na terenie miasta Wrocławia;

– monitoring strumienia odpadów na terenie miasta Wrocławia;

– prowadzenie dokumentacji pokontrolnej;

– merytoryczne nadzorowanie jakości wykonywanych usług.

2.   Wymagania niezbędne

– wykształcenie wyższe w jednej ze specjalności: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami;

– czynne prawo jazdy kat. B;

– dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych.

3.  Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

– kopia prawa jazdy;

– kwestionariusz osobowy (lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 130).

4.  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.07.2013 r. pod adresem:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko referent – Dział Gospodarki Odpadami”.

5.  Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-905 lub osobiście w pok. 130.