Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik – kierowca

1.  Opis stanowiska

Stanowisko: Robotnik – kierowca

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

2.  Wymagania

Wykształcenie: min. zawodowe

Staż pracy: min. 2 lata

Wymagania niezbędne: prawo jazdy kat. B, C, E lub B, C, T  aktualne świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy oraz aktualną kartę kierowcy, uprawnienia na wózki widłowe. Doświadczenie w kierowaniu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą;

Wymagania dodatkowe: uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej;

3.  Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia świadectwa);

– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (świadectwa pracy);

– kopia prawa jazdy;

– kopia karty kierowcy oraz dodatkowych uprawnień;

kwestionariusz osobowy (lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok.130);

4.  Dokumenty należy składać w terminie do 18.06.2013 r. pod adresem:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko robotnik – kierowca”

5.  Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Ekosystem Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-905 lub osobiście w pok. 130.