Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 427 000 zł.

Jedynymi wspólnikami spółki są Gmina Wrocław (12 129 udziałów o łącznej wartości 12 129 000 zł) i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (298 udziałów o łącznej wartości 298 000 zł).