ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – rekrutacja na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

20.03.2019 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 2. Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym …

Praca – rekrutacja na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami

20.03.2019 r.

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem: Miejsce pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław. Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2019 r. Forma zatrudnienia: 2 pełne etaty. 2. Główne zadania wykonywane na stanowisku: …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko referenta w komórce organizacyjnej Biuro Spółki

10.12.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: referent w komórce organizacyjnej Biuro Spółki. Liczba etatów: 1. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Ekosystem sp. z o.o. (ul. K. Michalczyka 23, Wrocław). 2. Opis komórki organizacyjnej i zadań: Biuro spółki to komórka organizacyjna podległa bezpośrednio zarządowi spółki. Do głównych zadań komórki należy obsługa organów spółki, bieżące wsparcie prawne, sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw, …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

15.10.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 2 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

09.07.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym do procesu technologicznego, obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

26.04.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 1. Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym do procesu technologicznego, obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna rozdrabniarko-mieszarka, przerzucarka bramowa, …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

05.03.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 1. Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym do procesu technologicznego, obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko pracownika kontroli w Dziale Utrzymania Czystości i Porządku

07.02.2018 r.

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem: Miejsce pracy: budynek Ekosystem – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław. Stanowisko pracy: pracownik kontroli w Dziale Utrzymania Czystości i Porządku. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2018. Forma zatrudnienia: pełny etat. Ilość etatów: 1. 2. Główne zadania wykonywane na stanowisku: monitorowanie działań dotyczących gospodarki odpadami oraz utrzymania …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

02.02.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym do procesu technologicznego, obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

20.12.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów, weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK, wskazanie właściwego miejsca (kontener …