ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – rekrutacja na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

20.12.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów, weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK, wskazanie właściwego miejsca (kontener …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

21.08.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów, weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK, wskazanie właściwego miejsca (kontener lub pojemnik) gdzie należy pozostawić dostarczone przez mieszkańców do Punktu …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

11.05.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmowanie, weryfikacja dostarczonych przez mieszkańców odpadów, utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy (PSZOK, Kompostownia, tereny znajdujące się przy budynkach), prace związane z przygotowywaniem odpadów do ich przekazania …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

05.04.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmowanie, weryfikacja dostarczonych przez mieszkańców odpadów, utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy (PSZOK, Kompostownia, tereny znajdujące się przy budynkach), prace związane z przygotowywaniem odpadów do ich przekazania …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

02.02.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów, weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK, wskazanie właściwego miejsca (kontener lub pojemnik) gdzie należy pozostawić dostarczone przez mieszkańców do Punktu odpady, …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami

17.10.2016 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami. Liczba etatów: 2 (umowa o pracę na zastępstwo). Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. Główne obowiązki: monitorowanie działań dotyczących gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie Wrocław, kontrola wykonawców w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Wrocław oraz jakości wykonywanych …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

17.10.2016 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 2 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.   2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów, weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK, wskazanie właściwego miejsca (kontener lub pojemnik) gdzie należy pozostawić dostarczone przez mieszkańców do …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe ds. prawno-podatkowych w Dziale Deklaracji i Windykacji

30.08.2016 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: administracyjno-biurowe (ds. prawno-podatkowych) Forma zatrudnienia: pełny etat Ilość etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2016 r. Główne obowiązki: – rozliczanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, – analiza danych będących podstawą naliczania opłat za …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko Referent/Specjalista w Dziale Księgowości i Finansów

31.05.2016 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: Referent/Specjalista Forma zatrudnienia: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław Główne obowiązki: – obsługa księgowo-finansowa Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą o rachunkowości i innymi przepisami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz skarbowymi, – obsługa płacowa Spółki, – sporządzanie analiz finansowo-księgowych, …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami

11.04.2016 r.

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem: Miejsce pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław. Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2016 r. Forma zatrudnienia: pełny etat – na zastępstwo. 2. Główne zadania wykonywane …