ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – rekrutacja na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

15.10.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 2 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

09.07.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym do procesu technologicznego, obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

26.04.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 1. Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym do procesu technologicznego, obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna rozdrabniarko-mieszarka, przerzucarka bramowa, …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

05.03.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Liczba etatów: 1. Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym do procesu technologicznego, obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko pracownika kontroli w Dziale Utrzymania Czystości i Porządku

07.02.2018 r.

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem: Miejsce pracy: budynek Ekosystem – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław. Stanowisko pracy: pracownik kontroli w Dziale Utrzymania Czystości i Porządku. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2018. Forma zatrudnienia: pełny etat. Ilość etatów: 1. 2. Główne zadania wykonywane na stanowisku: monitorowanie działań dotyczących gospodarki odpadami oraz utrzymania …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

02.02.2018 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów, selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym do procesu technologicznego, obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

20.12.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów, weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK, wskazanie właściwego miejsca (kontener …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

21.08.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów, weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK, wskazanie właściwego miejsca (kontener lub pojemnik) gdzie należy pozostawić dostarczone przez mieszkańców do Punktu …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

11.05.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmowanie, weryfikacja dostarczonych przez mieszkańców odpadów, utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy (PSZOK, Kompostownia, tereny znajdujące się przy budynkach), prace związane z przygotowywaniem odpadów do ich przekazania …

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

05.04.2017 r.

1. Opis stanowiska: Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. 2. Główne obowiązki: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmowanie, weryfikacja dostarczonych przez mieszkańców odpadów, utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy (PSZOK, Kompostownia, tereny znajdujące się przy budynkach), prace związane z przygotowywaniem odpadów do ich przekazania …